Thông báo mời thầu gói thiết bị ME: Cung cấp, lắp đặt hệ thống Điện, Nước, Điều hòa không khí, Phòng cháy chữa cháy - Dự án Times City

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội tổ chức đấu thầu: Gói thiết bị ME – cung cấp, lắp đặt hệ thống điện nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy – dự án Times City theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Chi tiết

  • Trang
  • 1

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết