CV số: 233/2012/CV-NHN (V/v: Công bố thông tin về Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2012)

Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV số: 233/2012/CV-NHN (V/v: Công bố thông tin về Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2012) ban hành ngày 02/10/2012 Chi tiết

CV số: 219/2012/ CV-HANOI CITY JSC ( V/v: Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp)

Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố thông tin: CV số: 219/2012/ CV-HANOI CITY JSC ( V/v: Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp) ban hành ngày 29/08/2012 Chi tiết

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2012)

Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng Báo cáo tình hình Quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2012) - CV số: 01/2012/BC-HANOI CITY JSC, ban hành ngày 27/07/2012 Chi tiết

CBTT: Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012 và các Phụ lục đi kèm Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2012

Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012 và các Phụ lục đi kèm Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 của Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội Chi tiết

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết