Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201617:14' 9/5/2016

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

Mã chứng khoán: NHN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2016

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 6/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi Thông báo sau tới các cổ đông

- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Trân trọng thông báo.

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết