CV số: 026/2016/CV-TGD-Hanoi City JSC (Quyết định về việc công bố thông tin chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Đầu tư Sen Việt Công Thương) ban hành ngày 30/03/2016.14:17' 30/3/2016

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết