CV số: 171/2015/CV-TGD-Hanoi City JSC (V/v Quyết định nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Đồng Phú Hưng - Bình Thuận)14:59' 4/12/2015

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố (CV số: 171/2015/CV-TGD-Hanoi City JSC (V/v Quyết định nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Đồng Phú Hưng - Bình Thuận)) ban hành ngày 04/12/2015.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết