CV Số: 081/2015/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (CBTT Bổ nhiệm Kế toán trưởng)18:0' 18/5/2015

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV Số: 081/2015/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (CBTT Bổ nhiệm Kế toán trưởng) ban hành ngày 18/05/2015.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết