CV Số: 060/2015/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (CBTT Gia hạn họp thường niên năm 2015)17:12' 17/4/2015

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV Số: 060/2015/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (CBTT Gia hạn họp thường niên năm 2015) ban hành ngày 17/04/2015.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết