BC Số 02/2015/BC-Hanoi City JSC (Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015)14:47' 30/7/2015

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố BC Số 02/2015/BC-Hanoi City JSC (Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015) ban hành ngày 30/07/2015.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết