BC Số 01/2015/BC-HANOI CITY JSC Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201417:54' 28/1/2015

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố BC Số 01/2015/BC-HANOI CITY JSC Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết