Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền11:29' 22/9/2014

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký:

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

- Trụ sở chính:

Số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại:

84.4.39749350

- Fax:

84.4.39749351

- Tên chứng khoán:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

- Mã chứng khoán:

NHN

- Mệnh giá:

10.000 đồng

- Sàn giao dịch:

UpCOM

- Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng:

30/9/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/10/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội, địa chỉ: số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 10/10/2014. Khi đi vui lòng xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết