CV Số: 098/2014/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Bổ nhiệm cán bộ quản lý)12:3' 5/6/2014

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV Số: 098/2014/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Bổ nhiệm cán bộ quản lý) ban hành ngày 05/06/2014.


Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết