CV Số: 079/2014/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Cơ cấu lại sở hữu của các công ty con thuộc nhóm Vincom Retail)22:5' 29/4/2014

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV Số: 079/2014/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Cơ cấu lại sở hữu của các công ty con thuộc nhóm Vincom Retail) ban hành ngày 28/04/2014.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết