Cv số: 019/2013/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)15:23' 24/1/2013

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố Cv số: 019/2013/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (V/v: Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) ban hành ngày 23/01/2013.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội
Thông tin chi tiết Cv số: 019/2013/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC vui lòng xem tại đây 

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết