Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội9:39' 24/3/2012

 

Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội
- Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Tên của tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

Ngày thay đổi sở hữu - 16/03/2012
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Ngày thay đổi sở hữu - 21/03/2012
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Ngày thay đổi sở hữu - 23/03/2012
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết