Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội16:1' 29/2/2012

Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội
- Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Tên của tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

Ngày thay đổi sở hữu - 23/02/2012
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Ngày thay đổi sở hữu - 24/02/2012
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Ngày thay đổi sở hữu - 27/02/2012
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Ngày thay đổi sở hữu - 28/02/2012
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây- Báo cáo thay đổi sở hữu của Công đông lớn
Tên cá nhân sở hữu: Lê Thị Mỹ Ngọc

Ngày thay đổi sở hữu - 27/02/2012
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Ngày thay đổi sở hữu - 28/02/2012
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết