Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội10:3' 3/11/2011

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2011.

Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội được TTLKCK cấp ngày 02/11/2011.
Chi tiết vui lòng xem tại đây

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết