BC Số 01/2015/BC-HANOI CITY JSC Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố BC Số 01/2015/BC-HANOI CITY JSC Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014. Chi tiết

CV Số: 003/2015/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (CBTT Thay đổi nhân sự)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV Số: 003/2015/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (CBTT Thay đổi nhân sự) ban hành ngày 13/01/2015. Chi tiết

CV Số: 213/2014/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (CBTT thay đổi nhân sự)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trân trọng công bố CV Số: 213/2014/CV-TGĐ-HANOI CITY JSC (CBTT thay đổi nhân sự) ban hành ngày 01/11/2014. Chi tiết

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền cho các cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“Công ty Nam Hà Nội”) xin thông báo tới Quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền. Chi tiết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền. Chi tiết

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết