Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội. Chi tiết

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Phát triển đô thị Nam Hà Nội trên thị trường Upcom

Chính thức đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội trên thị trường Upcom - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Chi tiết

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2011. Chi tiết

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết