Giới thiệu chung

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102671977 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 06/03/2008.

- Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

- Tên giao dịch: Ha Noi Southern City Development Joint Stock Company

Xem chi tiết

Dự án Times City

Thư viện ảnh

Xem chi tiết